Hiệu trưởng – Bí thư đảng bộ: Nguyễn Văn Quận.
Phó hiệu trưởng: Tống Văn Bừng.
Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Hữu Tâm.
Bí thư chi đoàn: Dương Thanh Tuấn.
Tổng phụ trách đội: Lê Hoàng Nhẫn
Tổ trưởng:
Lê Ngọc Thảo
Nguyễn Thị Mai
Dương Thang Tân
Nguyễn Trường Giang
Trần Hữu Lợi
Võ Ngọc Mẫn
Trần Anh Nâng
Trần Thanh Thuận